.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

ASSET Č.Budějovice Jazykové kurzy

Jazykové kurzy

Termíny

Ceny

Ubytování

Výuka

 

Program jazykových kurzů je jasně strukturován a soustřeďuje se hlavně na na mluvený projev a rozšiřování a upevňování slovní zásoby studentů. Výuka je velice intenzivní a tím i efektivní, protože v jedné skupině jsou maximálně čtyři posluchači. Moderní výukové metody a odpovídající učebnice zaručují studentům rychlý úspěch a podněcují je k dalšímu studiu.

Podle výsledků vstupního testu jsou účastníci rozděleni do odpovídajících skupin, jejichž úroveň odpovídá Společnému evropskému rámci pro jazyky (CEFR), A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Obsahem kursů je výslovnost, četba, mluvnice (případně pravopis), poslech a slovní zásoba. A o čem naši studenti mluví a diskutují? Témata jsou různá - např. rodina, volný čas, povolání, cestování, kultura, sport, život v Česku. Čeští učitelé mají vysokoškolské vzdělání a dlouholeté zkušenosti s výukou. Jsou v neustálém kontaktu se studenty, kteří mají tak jedinečnou možnost využít své teoretické poznatky v praxi.

Začátečníci dostávají naše výukové materiály zdarma. Po absolvování kurzu obdrží všichni studenti certifikát, z kterého vyplývá dosažená jazyková úroveň.

Výuka probíhá v našich učebnách v, Českých Budějovicích.   
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz