.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- -Francais

Korektury

Překlady

 

Nabízíme kvalitní překlady pro veřejnost, úřady a firemní zákazníky z češtiny do němčiny, angličtiny, italštiny a francouzštiny a rovněž z těchto cizích jazyků zpět do češtiny. Překládáme obecné texty, odborné texty, www stránky a literární texty. Zajišťujeme soudní překlady s ověřením.
Spolupracujeme s vysoce kvalifikovanými překladateli, kteří odvádějí profesionální služby.

Vaše podklady k překladu můžete poslat na adresu: assetcb@seznam.cz. Hotový překlad dodáme na disketě, pošleme faxem nebo e-mailem.

Za expresní vyhotovení, případně práci o víkendech a svátcích, se stanoví příplatek dohodou. Ceny za zakázky většího rozsahu sjednáváme dohodou. (Cena závisí na druhu textu, jeno rozsahu, grafickém zpracování a termínu).

CENY
1NS (1800 znaků)
obecné texty
300,- CZK
odborné texty
350,- CZK
překlady s ověřením
400,- CZK


   
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2018
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz