.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

ASSET Č.Budějovice Jazykové kurzy

 

Korektury

 

Korektury českých textů

Provádíme korektury běžných textových dokumentů, tiskovin, katalogů, prezentací, webových stránek a překladů do češtiny.

Nabízíme komplexní profesionální korekturské služby: kontrola pravopisu a gramatiky, stylystiky a typografické úpravy.

Chyby v textu jsou opraveny a barevně vyznačeny. Provedené úpravy můžou být dle požadavků opatřeny komentářem.

Cena  
Pravopisná, gramatická a stylistická korektura 130 Kč / 1 NS
Pravopisná, gramatická, stylistická a typografická korektura 160 Kč / 1 NS


Uvedené ceny platí pro běžné texty. Pokud by se jednalo o odborné texty nebo málo upravené překlady, tak účtujeme k uvedené ceně příplatek - 20-30%.

Korekturu zašleme zpět e-mailem, faxem nebo poštou.   
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz