.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

Výuka

Unterricht

Teaching

Formation

Zajímavé odkazy

Informace pro cizince

 

 

CEFR

 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Společný evropský referenční rámec pro jazyky

CEFR - Společný evropský referenční rámec pro jazyky i v anglické verzi

CEFR – anglicky

CEFR – německy

CEFR - Společný evropský referenční rámec pro jazyky, tabulka dovedností, rámcový plán systému kurzů

    
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz